Op gesprek bij wethouder Eerdmans

Op 28 november 2017 mochten we op gesprek bij de wethouder over Groen 010 en het Groen Loket.

Hoe was dat? Dat lees je hieronder.

Hoe gaat dat verder? Dat weten we na 13 december, dan is het vervolggesprek met zijn ambtenaren. 

Aanwezig: Wethouder Joost Eerdmans, MelO Feldkamp, Caroline Zeevat, Rutger Henneman, Saskia Bosch (MO), Frank Kenselaar (SB), Mechteld Oosterholt (SO), Marie-Christine Rijnja (Politiek Assistent wethouder Eerdmans).

In het eerste deel van het gesprek heeft Wethouder Eerdmans navraag gedaan naar onze ervaringen met de gemeente, die geleid hebben tot ons voorstel voor een groen loket. Ook heeft hij gevraagd naar de ervaringen van de ambtenaren die aan tafel zaten.

Gesproken is over het vinden van een gemeenschappelijke woordenschat. Voor de beleidsambtenaren is de basis voor een groen loket: het vereenvoudigen, transparanter en helderder krijgen en maken van groenaanvragen en hun criteria. Een groenaanvraag integreert meestal meerdere beleidsterreinen, instrumenten en procedures. Een Groenloket moet het voor indieners eenvoudiger maken doordat hij/zij minder zelf op zoek moet achter de schermen maar dat het Groenloket dat voor hen doet. 

Voor Groen 010 gaat het ook om het gezamenlijk ontwikkelen van een sterke aanpak voor de toekomst.

De als ‘groen’ gelabelde potjes zijn beperkt en snel op. De groen initiatieven werken al jaren vanuit een integrale aanpak en financieren de projecten op veel verschillenden manieren. Bij het noemen van voorbeelden wordt duidelijk dat dit soms de ‘restjes’ zijn van bestaande programma’s of soms ook oneigenlijk ingezette middelen voor bewonersinitiatieven.  Groen 010 wil dit bespreekbaar maken en in het verlengde daarvan met de ambtenaren meer transparante en ‘eerlijke’ manieren voor financiering helpen ontwikkelen.

De vraag werd opgeworpen of de Groenmakelaar ingezet kan worden als cultuurscout? Het door ambtenaren opgezette Kiem Team heeft vergelijkbare uitgangspunten met de aanpak van de cultuurscouts. Ze verbinden en bemiddelen.

Groen is een goed middel om maatschappelijke doelen te bereiken, vindt de wethouder. Groen 010 beaamt dat, en vindt dat juist de integrale aanpak van groen initiatieven de jonge sector interessant maakt voor het behalen en multipele doelstellingen van de overheid.  Onderwijs, werkgelegenheid, welzijn en gezondheid zijn zeker zo belangrijk als participatie en letterlijke vergroening. Er vond een gesprek plaats over de vraag of werkgelegenheid daar ook bij hoort.

Wethouder Eerdmans benadrukt dat het uitwerken en uitvoeren van de motie aan het collegebeleid moet voldoen

Ambitie van de wethouder is om de motie uit te werken samen met de ambtenaren. En hierbij vaart te maken zodat de motie afgehandeld kan voor de verkiezingen in maart 2018. Groen 010 wil hier graag bij betrokken zijn. Helaas wordt hier geen budget voor uitgetrokken maar gebeurt op basis van vrijwillige inzet. Wethouder Eerdmans wil zijn antwoord op de motie begin januari aan de raad voorleggen. Afgesproken is dat groen 010 met de ambtenaren op 13 december verder gaat praten.

Op de vraag in hoeverre wat er nu wordt besproken ook in het volgende college een rol gaat spelen, is gezegd dat alles erop wijst dat een nieuw college maatschappelijke initiatieven wel zal blijven ondersteunen evenals groen.

Groen 010 wil graag als maatschappelijke uitvoerder betrokken worden bij grote gemeentelijke projecten. Dat betekent dat de sector minder afhankelijk wordt van subsidies en er in de programma’s opdrachten zo geformuleerd worden dat groen initiatieven daar op in kunnen schrijven. Er ligt een vergroeningsopgave met uitvoeringsprogramma’s. Voor de kleine groeninitiatieven zijn slechts participatiemiddelen ism de grote aanbesteders en bewonersinitiatieven beschikbaar. Hier is nog een hele weg te gaan,  zo lijkt het, aldus Groen010.

Wethouder Eerdmans ging van tafel voor een volgende afspraak. De ambtenaren en vertegenwoordigers Groen010 zijn blijven zitten om een afspraak te maken.  Met voorstel om het inhoudelijk te gaan hebben over :

-Waar hebben we het over?

-Waar gaat het mis, wat kunnen we oplossen en hoe kan het ook?

-Wat heeft prioriteit?

-Welke stappen zijn daarvoor nodig?

– Waar willen we naartoe en wat is het uiteindelijke doel?

De eerste gezamenlijke sessie zal gaan over:

Hebben wij hetzelfde beeld voor ogen?

De ambtenaren zullen voorbereidend een inventarisatie maken van alle loketten, gebruik makend van het voorwerk wat wij al hebben gedaan.

Het vervolg gesprek met de ambtenaren is op woensdag 13 december om 10:00 in het Timmerhuis. Er werd geopperd dat we dan verschillende mogelijke aspecten/bouwstenen van het groenloket op een rij gaan zetten om vervolgens te bespreken welke van die bouwstenen haalbaar en wenselijk zijn en welke we dus op gaan nemen in ons gezamenlijk advies aan Eerdmans.

3 reacties Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s