1e succes! De motie voor gelijke behandeling van Groen Initiatieven

Op 6 juli heeft de Rotterdamse Gemeenteraad ingestemd met de motie Barbara Kathmann van de PVDA. We zijn hier super blij want nu kan er constructief gebouwd worden aan een open en transparant collectief van natuur- en milieu educatie organisaties in Rotterdam.

gelijk speelveld

Binnenkort gaat de gemeentelijke Natuur- en milieu educatie verzelfstandigen, er komt een stichting voor de kinderboerderijen en educatieve tuinen. In de plannen voor nieuwe natuur en milieueducatie is echter geen rekening gehouden met de tientallen particuliere en bedrijfsmatige aanbieders. Daardoor ontstaat er een ongelijk speelveld.

1 groen loket

Wat wij als groene sector willen is dat er gemeente breed wordt samengewerkt, ook met programma’s die over gezondheid, natuurontwikkeling, duurzaamheid, re-integratie en welzijn gaan, en met stadsontwikkelaars. Hier zit de winst voor de gemeente bij het creëren van 1 groen loket. Niet meer honderden kleine trajecten en trajectjes, niet meer tientallen ambtenaren die allemaal dezelfde stukken moeten lezen.

20170706 motie groen initiatieven aangenomen