Groenloket

Motie Groenloket

Groen010 heeft zich actief ingezet voor een Groenloket bij de gemeente Rotterdam. Een groenloket moet wat ons betreft:

  • één ingang bieden voor groene initiatieven: met een ambtenaar die initiatieven kan helpen met cluster-overstijgende vragen.
  • overzicht en transparantie bieden over gemeentelijke diensten en regelingen waar groene initiatieven mee te maken (kunnen) hebben.
  • groene initiatieven betrekken bij nieuw beleid.

De doelen en functies van het Groenloket komen ook terug in de Motie Groenloket die op 14 november 2017 door de gemeenteraad is aangenomen.

Verdere motivaties en argumenten zijn terug te lezen in het artikel in Vers Beton ‘Zet een Groenloket niet in de Wacht‘. En in berichten die wij op onze website hebben gepubliceeerd:

Afdoening

Na de motie is het plan voor een Groenloket door de gemeente verder ingevuld. De verdere invulling is te vinden in de afdoening van de motie op 4 februari 2020. Ook Groen010 is bij de tot stand koming van de afdoening betrokken geweest. Er is nu een Groenloket en een Groenmakelaar. (Zie de website van de gemeentelijke groenmakelaar). Maar we staan wel pas aan het begin van een goed werkend Groenloket. Ook dat is opgenomen in de afdoening net als de bepaling dat een verdere invulling door de gemeenteraad geëvalueerd zal worden.

Verdere ontwikkeling

Op dit moment is Groen010 in gesprek met de gemeente over een verdere ontwikkeling van het Groenloket. Want we zijn blij dat er een begin is. En we zijn blij met de continue dialoog en partnerschap tussen de gemeente en Groen010. Maar een aantal essentiële onderdelen zijn naar onze mening nog niet gerealiseerd. Om een paar dingen te noemen: de pagina van het groenloket kan verbeterd worden. En er is ook nog geen concrete invulling gegeven aan hoe het veld van groene initiatieven betrokken wordt bij nieuw beleid. Hierover (en meer) zijn we in gesprek met de Groenmakelaar en, mogelijk in de toekomst, tijdens een evaluatie van de raad.

Documenten

Hieronder volgt een documentatie van alle gepubliceerde en formele documenten in chronologische volgorde: