4 oktober 2017: Nieuws uit  ‘Groen-land’

Vraag jij je ook af wat al die moties die de afgelopen maanden zijn aangenomen betekenen? Zijn dat  nu ineens al de uitkomsten van de pogingen voor een Groenloket?We hopen wat duidelijkheid te geven met dit tussentijds verslag van de ontwikkelingen.

Wat wil Groen 010 ook alweer?

Groen 010 wil integraal beleid maken, dat boven de kokers van de diensten uitstijgt. Het Groenloket! Wat dat is, hoe het werkt, wie wat doet en hoe:  dat  bespreken we samen in strategische groentafels, met groen initiatieven en de overheid samen aan tafel. De kick-off bijeenkomst van 20 september was zo’n eerste groentafel.

Uitgangspunten Groen 010

Groen 010 wil samen met de overheid en met groene initiatieven onderling vorm geven aan nieuwe structuren, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en open en eerlijk ideeën en standpunten delen: co-creatie. Dat is niet  vanzelfsprekend en zeker niet eenvoudig. Maar wel essentieel in onze sector om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Groen010 probeert de gemeente te overtuigen van het oprichten van een groenloket. 

Wat moet zo’n Groenloket ook alweer doen?

Het Groenloket is een platform met twee ingangen: een voor de groeninitiatieven en een voor de gemeentelijke diensten, programma’s en gebiedscommissies waar groeninitiatieven mee te maken hebben.

De taak: in het begin vooral het in kaart brengen, structuur geven en verbinden van de tientallen grote en kleine beleidslijnen en doelen.

Het Groenloket moet op termijn transparantie bieden in de doelstellingen en middelen van de overheid en eerlijke en eveneens transparante en vergelijkbare criteria ontwikkelen volgens welke groen initiatieven aanspraak kunnen maken op overheidsmiddelen.  

En nu de moties op een rij

Er hebben de afgelopen maanden 3 moties de revue gepasseerd. Die hebben allemaal raakvlakken met het creëren van een gelijk speelveld en het  verlagen van hobbels op de weg voor groen initiatieven. Alleen: geen van de moties gaat uit van een integrale aanpak en van een gezamenlijk gemaakt beleid.

Motie groenfonds

Op 10 november 2016 is een motie van CU-SGP aangenomen om een groenfonds op te richten dat besteed gaat worden aan (1) de stimulering van kansrijke nieuwe groeninitiatieven. (2) de vergroening van versteende wijken en (3) de ondersteuning van bestaande groeninitiatieven t.b.v. kennisontwikkeling, de bevordering van bewonersbetrokkenheid en de stimulering van natuureducatie. Dat is  een mooi resultaat. Het vrijmaken van middelen kost alleen nogal wat tijd en pas in december 2017 zal meer duidelijk worden over de precieze uitwerking van deze motie. (Zie: Motie Groenfonds, en Tussenbericht motie Sies over Groenfonds)

Groeninitiatieven in de stad

Op 6 juli is er een motie ‘Groeninitiatieven in de stad’ aangenomen, waardoor er een gelijk speelveld ontstaat tussen onze initiatieven en de te verzelfstandigen gemeentelijke Natuur- en Milieueducatie. Aan deze motie heeft Groen010 actief input geleverd. (Zie Motie Groeninitiatieven in de stad)

Motie Groenmakelaar

Op 28 september is een ‘Motie Groenmakelaar’ door de gemeenteraad aangenomen, waardoor er een groenmakelaar aangesteld worde die ‘(nieuwe) groen- en NME-initiatieven faciliteert en ondersteunt’ door de verschillende gemeentelijke diensten heen.  (Zie: Motie Groenmakelaar)

De mensen van Groen 010 hebben geen rol gehad in het ontwerp van de motie Groenmakelaar. Groen010 was al wel in gesprek met politieke partijen over een groenloket, maar was niet op de hoogte over de plannen voor deze motie voor een Groenmakelaar.

De drie moties zijn mooie stappen. Ze gaan betere mogelijkheden bieden aan groene initiatieven. Maar ze leveren (nog) geen Groenloket op.

In gesprek met de politiek

De afgelopen twee weken hebben vertegenwoordigers van Groen010 met politieke partijen gesproken.  Het doel: kennismaken, gedachten uitwisselen en pleiten om uiteindelijk een meerderheid te verwerven in de gemeenteraad voor het Groenloket.

Op dit moment is er geen 100% zekere meerderheid. Waarschijnlijk kunnen we binnen twee weken meer zeggen over wanneer die motie wordt ingediend, welke partijen daar steun voor hebben uitgesproken, en wat wij verder organiseren om die motie maatschappelijke kracht bij te zetten.

We zijn op gesprek geweest bij D66, PvdA, Groen Links, SP en Christen Unie. NIDA heeft erg positief gereageerd. VVD, Leefbaar, CDA en Partij voor de Dieren hebben niet gereageerd op ons aanbod te praten over het groenloket. 

Rutger & MelO
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Verslag 20/9 – Groen initiatieven verenigen zich

Groen Initiatieven Verenigen Zich

Groen initiatieven verenigen zich in een groenraad en zetten zich in voor een groenloket. Dat zijn de resultaten van de eerste bijeenkomst van Groen 010 die op woensdag 20 september 2017 op de Vredestuin bij het Pompenburg is gehouden.IMG_20170921_100007

Met zo’n 150 groene initiatieven in de stad is Rotterdam koploper in Nederland. Groen initiatieven zitten in de haarvaten van de samenleving, hier wordt gesignaleerd wat er speelt in de stad, hier ontstaan nieuwe verbindingen. Groen houdt de stad gezond, duurzaam en veilig.IMG_20170921_100442

Maar niet alles in ‘groen land’ loopt op rolletjes. De initiatieven trekken aan de bel: ‘we zien  door de bomen het bos niet meer.’ Er zijn tientallen programma’s en diensten waar groen onder valt. Op de bijeenkomst waren initiatieven uit heel Rotterdam en  betrokken ambtenaren uit verschillende diensten bij elkaar gekomen.

Groen 010 ziet deze bijeenkomst als de eerste in een reeks. Het doel van deze groen 010 tafels is om met sociaal ondernemers, overheid en politiek gezamenlijk een groen loket te ontwikkelen.IMG_20170921_100224
“Om de initiatieven ook in de toekomst te behouden is er structuur nodig,” zegt Caroline Zeevat van Stadslandbouw Schiebroek, een van de initiatiefnemers van Groen 010. “We hebben behoefte aan een gelijk speelveld en aan transparantie. “ vertelt MelO van Stichting Lekker Groen. “We willen samen met de overheid het beleid maken”, vult Nienke Bouwhuis van Krachtgroen en de Groene Connectie aan. “ Wil je als groen initiatief niet een druppel op een gloeiende plaat zijn, dan moeten we ons als sociale beweging organiseren.” vindt Rutger Henneman van GroenGoed en gastheer van de Vredestuin waar de bijeenkomst plaatsvond. Bob Hartog van Natuurmonumenten stak hem een hart onder de riem: De groene sector in Rotterdam is verbonden met de grote organisaties buiten de steden. We horen bij elkaar.IMG_20170921_100157

Barbara Kathmann, Raadslid voor PvdA moedigt de initiatieven aan: “Groen is gewoon te belangrijk om onder de dienst Sport en Cultuur te hangen. Groen verdient dezelfde aandacht als Cultuur en Sport. Ik maak me sterk voor een groen loket en een wethouder groen.”IMG_20170921_100044

Rotterdam staat erom bekend open te staan voor nieuwe ideeën. IVN directeur Jelle de Jong: Ik ken nog geen stad waar dit wel goed geregeld is.” Een groen loket zal voor de emancipatie zorgen van de nieuwe sector die sinds 10 jaar in Nederland sterk is gegroeid. De hoeksteem daarvoor is nu gelegd!

Luister ook naar de verdiepende reportage op Radio Rijnmond: www.rijnmond.nl/nieuws/159442/PvdA-wil-wethouder-groen-in-Rotterdam

Één reactie Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s